overige kosten servies huren

Huurt u ons servies, dan brengen wij naast de verhuurprijs van de items de volgende bedragen in rekening.

borgsom

Wij zijn erg zuinig op ons servies en we gaan er van uit dat u dat ook bent. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Spulletjes kunnen breken of kwijtraken. We brengen daarom vooraf een bedrag van minimaal € 50,00 borg in rekening. Bij vermissing of schade verrekenen wij 4 x de verhuurprijs van het betreffende item met de borgsom, die we binnen een week na uw evenement weer terugstorten op uw rekening.


Servies Huren High Tea

brengen, halen en afwassen

Wanneer u servies bij ons huurt komen wij het altijd bij u brengen en ook weer ophalen. U hoeft zelf de afwas niet te doen en kunt de spulletjes (veegschoon) weer aan ons teruggeven (ontdaan van etensresten). Voor brengen, ophalen en afwassen brengen we een bedrag van € 0,50 per kilometer vanaf Amsterdam in rekening, exclusief eventuele parkeerkosten op uw locatie.


Vintage Servies Huren